BIÊN BẢN CẤM THI HK1/NH2018-2019 LỚP 17BIT

TPHCM, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Số: 04 – 2018 / ITEC - BBCT

 

BIÊN BẢN CẤM THI HK1/2018-2019

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT do Giám đốc ban hành kèm theo quyết định số 65a-2017/ITEC-QĐHV kí ngày 29/09/2017;

Căn cứ theo biên bản nhắc nhở học phí số 05 – 2018 / ITEC - BBNN

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấm thi HK1/2018-2019 đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình tiếng Anh như sau:

1.Danh sách sinh viên bị cấm thi:

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

1759017

VÕ TIẾN

KHOA

2

1759028

BÙI MINH

NHẬT

3

1759031

NGUYỄN HOÀNG

PHÚC

4

1759034

ĐOÀN ĐAN

SƠN

5

1759036

NGUYỄN TRUNG

THỊNH

6

1759040

VƯƠNG TRUNG

TÍN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau

 

2.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

ý)

 

 

(Đã ký) 

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: