LỚP 17BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ TH HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BIT về việc tạm nghỉ buổi học TH học phần CS106 - Introduction to Database vào chiều thứ Sáu 26/10/2018 do giáo viên có lịch bận đột xuất.


Lịch học bù sẽ được thông báo đến SV sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: