LỚP 16BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT & TH HỌC PHẦN CS205b - NETWORK & SYSTEM ADMINISTRATION


Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 16BIT v/v tạm nghỉ giờ LT & TH học phần CS205b - Network & Systems Administration cho buổi nghỉ thứ Hai 05/11/2018 và thứ Bảy 10/11/2018 do lớp cycle 9 có lịch học tập trung.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: