THỜI KHÓA BIỂU HKIV 08ITEC QUẢN TRỊ THÔNG TIN

V.1 - Updated Oct 10,2009

 Major: Information Technology Management

Oct 12, 2009 – Dec 31, 2009

 

 

 

M

      T

          W

    TH

          F

       S

Morning

Code

 

 

 

 

 

ITM3200

8:00 – 11:30

Room

Start

 

 

 

 

 

11F

 

 

 

Afternoon

Code

 

 

DSC 3130

13h00 – 16h30

 

ECN 2030

14:00 – 17:30

 

Room

Start

 

 

11H

14/10

 

11G

16/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSES

LECTURER

ECN 2030

Prin of Macroeconomics

Mr. Nguyễn Tùng Lâm

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ITM3200

Ecommerce

Mr. Ngô Đình Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DSC 3130

Business Statistics with Computer Application

Mr. Võ Thành Long

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Eng

English