THỜI KHÓA BIỂU HKIV CĐITEC08

 

Mã môn

Tên môn

Giảng viên chính

Trợ giảng

CDI-13

Lập trình trên Windows

ThS. Trần Ngọc Bảo

Thầy Lương Trần Hy Hiến

CDI-14

Phát triển ứng dụng Web với .NET

ThS. Trần Thị Bích Hạnh

Thầy Nguyễn Đức Huy

CDI-15

Thiết kế CSDL quan hệ

ThS. Nguyễn Trần Minh Thư

Thầy Nguyễn Trường Sơn

ĐSB1

Toán Đại số B1

ThS. Trịnh Thanh Đèo

 

Eng 1

 

 

 

Eng 2