CYCLE 10 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: INFS702 - IT SERVICE MANAGEMENT - PHẦN 2Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 10 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS702 - IT SERVICE MANAGEMENT Phần 2

Giờ học:

  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 01/10/2019, phòng 11E
  • 13g00 - 17g00 thứ Ba 01/10/2019, phòng 11F

  • 8g00 - 12g00 thứ Tư 02/10/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00 thứ Năm 03/10/2019, phòng 11E
  • 13g00 - 17g00 thứ Năm 03/10/2019, phòng 11E

  • 8g00 - 12g00 thứ Sáu 04/10/2019, phòng 11E

Danh sách lớp học phần INFS702 - IT SERVICE MANAGEMENT-Cycle 10 phần 2 

Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đủ buổi và đi đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: