CYCLE 10 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP718 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT - PHẦN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 10 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP708 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT Phần 2

Giờ học: (cập nhật vào ngày 07/05/2019 theo yêu cầu của Giảng viên)

  • 8g00 - 12g00 & 13g00 - 12g00 thứ Hai 20/05/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 21/05/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00 thứ Tư 22/05/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00 thứ Năm 23/05/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Hai 27/05/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00  thứ Ba 28/05/2019, phòng 11E

Danh sách lớp học phần COMP718 - Information Security Management -Cycle 10 phần 2

Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đủ buổi và đi đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: