CYCLE 10 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: INFS603 - NEED ANALYSIS AND TRAINING ACQUISITION PHẦN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 10 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS603 - NEED ANALYSIS AND TRAINING ACQUISITION

Giảng viên:  Leo Hitchcock

Giờ học:

 • 8g00 - 12g00 thứ Hai 25/03/2019, phòng 11E
 • 8g00 - 12g00 thứ Ba 26/03/2019, phòng 11E
 • 8g00 - 12g00 thứ Tư 27/03/2019, phòng 11E
 • 8g00 - 12g00 thứ Năm 28/03/2019, phòng 11E
 • 8g00 - 12g00  thứ Sáu 29/03/2019, phòng 11E

  Danh sách lớp Cycle 10 - INFS603 - Needs Analysis and Acquisition

  Lưu ý:

  - Sinh viên phải đến lớp đủ buổi và đi đúng giờ.


  Tin mới hơn:
  Tin cũ hơn: