LỊCH THI LÝ THUYẾT HK3/2018-2019

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT lịch thi lý thuyết HK3/2018-2019. Mời các bạn xem lịch thi và danh sách chia phòng thi trong file đính kèm

Lịch thi lý thuyết H3/2018-2019

Danh sách chia phòng thi:

17BIT - CS205 - Computer Networking

16BIT - CS301 - Project Management

16BIT - CS207 - Introduction to Software Engineering

18BIT1 - CS102 - Principles Of Computer And Information System

18BIT1 - CS107 - Object Oriented Programming

18BIT2 - CS102 - Principles Of Computer And Information System

18BIT2 - CS107 - Object Oriented Programming

GHI CHÚ :

* Phòng 11A, 11B, 11F tại lầu 11, phòng 34 tại lầu 3 tòa nhà I (11 tầng). Phòng 31 & 32 tại lầu 3 tòa nhà Trung tâm tin học.

* Sinh viên xem danh sách chia phòng đính kèm lịch thi. Sinh viên thi sai phòng thì xem như vắng thi.

* Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Giám thị không giải quyết mọi trường hợp không mang thẻ.

* Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15' .

* Sinh viên đi trễ 15' trở lên (tính từ giờ bắt đầu ghi trên lịch thi) không được vào phòng thi, xem như bỏ thi.

* Lịch các buổi thi vấn đáp đồ án cuối kỳ và thi thực hành cuối kỳ do giảng viên trực tiếp thông báo tại lớp hoặc qua email


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: