LỚP CYCLE 10 - LỊCH HỌC ONLINE HÀNG TUẦN HỌC PHẦN INFS702 - IT SERVICE MANAGEMENTGiáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cycle 10 lịch học online của học phần INFS702 - IT Service Management do Thầy Indra Wijaya phụ trách như sau:

Giờ học : 13h -15h thứ Ba từ 20/08/2019 

Địa điểm: phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Trợ giảng: Thầy Spencer Martin

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: