DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN LÀM R&D PROJECT CYCLE 10

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp AUT v/v tổ chức R&D Project cycle 10 như sau:

Thông tin lịch học tập trung lần 1 khởi động R&D Project của cycle 10 như sau:

Thời gian:

- 13g00 - 17g00 Thứ Sáu 27/09/2019, Phòng: 11F lầu 11
- 08g00 - 12g00 Thứ Bảy 28/09/2019, Phòng: 11F lầu 11 

Người hướng dẫn: Thầy Lâm Quang Vũ và Thầy Petteri Kaskenpalo


Các lịch học tập trung R&D tiếp theo (dự kiến):

- Project Proposal Presentation: thứ Tư và thứ Năm 23 & 24/10/2019

- Informal Review: thứ Sáu 10/01/2020

- Formal QR Review : thứ Năm 26/03/2020

- Defense Ceremony: Thứ Hai 01/06/2020

Sinh viên tham khảo Guidebook hướng dẫn cho việc làm R&D sắp tới do ĐH AUT ban hành tại link sau đây.
 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm R&D Project cycle 10

Sinh viên được làm R&D Project phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Đạt 5 học phần: CS101 - Business Communication, CS301-Project Management, COMP601-IT service Provision, INFS603-Needs Analysis Acquision &Training, COMP607-Information Sercurity Technologies
- Có chứng chỉ IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên.
- Đóng học phí năm 4 đầy đủTin mới hơn:
Tin cũ hơn: