CYCLE 11 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES - PHẦN 1Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 11 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES Phần 1

Giảng viên: Dr. Bobby Yang (https://www.aut.ac.nz/profiles?id=byang&asset=267702)

Giờ học:

      13g00 - 17g00 thứ Hai 30/09/2019, phòng 11F

  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 01/10/2019, phòng 11F
  • 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Tư 02/10/2019, phòng 11F
  • 8g00 - 12g00 thứ Năm 03/10/2019, phòng 11F
  • 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Sáu 04/10/2019, phòng 11F

Danh sách lớp học phần

Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đủ buổi và đi đúng giờ.

Những tuần học tập trung với giảng viên AUT thì những buổi học các học phần ĐHKHTN theo tiến độ lớp 17BIT sẽ được tạm nghỉ. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: