CYCLE 11 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 1Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 11 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 1

Giảng viên: Thầy Petteri Kaskenpalo

Giờ học: 

8h - 12h & 13h - 17h thứ Hai 21/10/2019, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

8h - 12h & 13h - 17h thứ Ba 22/10/2019, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

8h - 12h & 13h - 17h thứ Tư 23/10/2019, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

13h30 - 17h thứ Năm 24/10/2019, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

8h - 12h & 13h - 17h thứ Sáu 25/10/2019, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.

Lưu ý: 

Những tuần học tập trung với giảng viên AUT thì những buổi học các học phần ĐHKHTN theo tiến độ lớp 17BIT sẽ được tạm nghỉ. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: