CYCLE 10 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP718 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT - PHẦN 1


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 10 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP708 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT Phần 1

Giờ học:

  • 8g00 - 12g00 thứ Hai 18/03/2019, phòng 11E
  • 13g00 - 17g00 thứ Hai 18/03/2019, phòng 11F

        8g00 - 12g00 thứ Ba 19/03/2019, phòng 11E

  • 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Tư 20/03/2019, phòng 11E
  • 8g00 - 12g00  thứ Năm 21/03/2018, phòng 11E
  • 8g00 - 10g00 và 13g00 - 17g00 thứ Sáu 22/03/2018, phòng 11E

Danh sách lớp học phần COMP718 - Information Security Management -Cycle 10 phần 1 

Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đủ buổi và đi đúng giờ.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: