CYCLE 8 - LỊCH TẬP TRUNG HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÀM R&D PROJECT (LẦN 1)

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến nhóm sinh viên Cycle 8 - R&D Project về lịch tập trung hướng dẫn kỹ năng làm R&D Project như sau:
Thời gian: 8h15 - 10h15 thứ Bảy 23/09/2017
Địa điểm: phòng 11A, lầu 11, tòa nhà I

Mục tiêu:

       Hiểu ý nghĩa của quá trình khảo sát hiện trạng nghiệp vụ, nắm bắt nhu cầu nghiệp vụ, xác định yêu cầu sử dụng CNTT của khách hàng

       Hiểu các phương pháp xác định và phân tích yêu cầu

       Chuyển hiểu biết từ nhu cầu của khách hàng thành giải pháp ứng dụng CNTT

Nội dung:

       Các nội dung cần tìm hiểu trong khảo sát hiện trạng

       Các stakeholders cần tiếp cận

       Tiến hành các buổi phỏng vấn và gặp gỡ với khách hành một cách hiệu quả

       Các kỹ thuật để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng

Diễn giả: Anh Phạm Dương Việt Quốc Hoàng

Các nhóm R&D cycle 8 yêu cầu tham dự đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: