THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2016 - 2017

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên các lớp thời khoá biểu học kỳ hè/ NH2016-2017. Mời các bạn xem trong file đính kèm

Download Bảng tổng hợp danh sách các học phần ĐHKHTN được mở trong HK hè/ NH2016-2017

Ngôn ngữ học: Tiếng Việt

Thời gian học: trong 5 tuần, từ ngày 07/08/2017 đến hết 07/09/2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: