LỚP CYCLE 9 - LỊCH HỌC ONLINE HÀNG TUẦN HỌC PHẦN IT SERVICE PROVISION

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cycle 9 lịch học online của học phần IT Service Provision do Thầy Petteri Kaskenpalo phụ trách như sau:

Giờ học : 10h30-12h30 sáng thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 23/09/2017.

Phòng học: 11E

Trợ giảng : Thầy Phạm Dương Việt Quốc Hoàng

SV lưu ý phải đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: