CYCLE 9 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 2

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 9 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 2

Giảng viên: Thầy Indra Wijaya

Giờ học:

  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 07/11/2017, phòng 11F

    8g00 - 12g00 thứ Tư 08/11/2017, phòng 11F

    8g00 - 12g00 thứ Năm 09/11/2017, phòng 11F

    8g00 - 12g00 thứ Sáu 10/11/2017, phòng 11F

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: