CYCLE 9 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES - PHẦN 1

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 9 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES Phần 1

Giảng viên: Professor Stephen Thorpe

Giờ học:

  • 8g00 - 12g00 thứ Hai 09/10/2017, phòng 11F
  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 10/10/2017, phòng 11F

       14g00 - 16g00 thứ Ba 10/10/2017, phòng 11E

  • 8g00 - 12g00 thứ Tư 11/10/2017, phòng 11F
  • 8g00 - 12g00 và 14g00 - 16g00  thứ Năm 12/10/2017, phòng 11F
  • 8g00 - 10g00 và 14g00 - 16g00 thứ Sáu 13/10/2017, phòng 11F

Danh sách lớp Cycle 9 - COMP607 - Information Security Technologies

Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đủ buổi và đi đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: