DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN LÀM R&D PROJECT CYCLE 8

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp AUT v/v tổ chức R&D Project cycle 8  như sau:

Thông tin lịch học tập trung lần 1 khởi động R&D Project của cycle 8 như sau:

Thời gian:

- 13g00 - 17g00 Thứ  Ba 05/09/2017, Phòng: 11F lầu 11
- 13g00 - 17g00 Thứ Tư 06/09/2017, Phòng: 11F lầu 11 

Người hướng dẫn: Thầy Lâm Quang Vũ và Thầy Petteri Kaskenpalo


Các lịch học tập trung R&D tiếp theo (dự kiến):

- Project Proposal Presentation: thứ Năm và thứ Sáu 05 & 06/10/2017

- Informal Review: thứ Năm và thứ Sáu 11 & 12/01/2018

- Formal QR Review : Thứ Năm và thứ Sáu 15 & 16/03/2018

- Defense Ceremony: Thứ Hai 04/06/2018

Sinh viên tham khảo Guidebook hướng dẫn cho việc làm R&D sắp tới do ĐH AUT ban hành tại link sau đây.
 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm R&D Project cycle 8

Sinh viên được làm R&D Project phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Đạt 5 học phần: CS101 - Business Communication, CS301-Project Management, 406031-IT service Provision, 406928-Needs Analysis Acquision &Training, 406714-Information Sercurity Technologies
- Có chứng chỉ IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên.
- Đóng học phí năm 4 đầy đủ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: