CYCLE 9 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 1


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 9 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 1

Giảng viên: Thầy Petteri Kaskenpalo

Giờ học: 

  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 05/09/2017, phòng 11E

    8g00 - 12g00 thứ Tư 06/09/2017, phòng 11E

    8g00 - 12g00 thứ Năm 07/09/2017, phòng 11E

    8g00 - 12g00 thứ Sáu 08/09/2017, phòng 11E

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: