CYCLE 8 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: INFS702 - IT SERVICE MANAGEMENT PHẦN 1


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 8 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  INFS702 - IT SERVICE MANAGEMENT PHẦN 1

Giảng viên: Thầy Indra Wijaya

Giờ học: 

  • 8g00 - 12g00 thứ Hai 10/07/2017, phòng 11F

    13g00 - 17g00 thứ Hai 10/07/2017, phòng 11F

  • 8g00 - 12g00 thứ Ba 11/07/2017, phòng 11F

    13g00 - 17g00 thứ Ba 11/07/2017, phòng 11F

Danh sách lớp tại đây.

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: