THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016 - 2017

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên các lớp thời khoá biểu học kỳ 3/2016-2017. Mời các bạn xem trong file đính kèm

Download Bảng tổng hợp danh sách các học phần ĐHKHTN được mở trong HK3/2016-2017 (đã cập nhật ngày 16/03/2017)

Sinh viên lưu ý tuần bắt đầu của mỗi ca học

Lưu ý:

Sinh viên các lớp chính thức: nếu muốn tạm hoãn học tập thì cần nộp đơn tạm hoãn học tập trước tuần học đầu tiên ít nhất 1 tuần (mẫu đơn có tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/ Biểu mẫu).

Đối với sinh viên nợ học phần:

Sinh viên lưu ý hoàn thành thủ tục đăng ký đúng hạn như sau:

+ Trả nợ với lớp 14BIT1&2: trước ngày 24/04/2017

+ Trả nợ với lớp 15BIT: trước ngày 13/03/2017
+ Trả nợ với lớp 16BIT: trước ngày 24/04/2017

Qui trình đăng ký trả nợ học phần:

Bước 1: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)

Bước 2: Đóng học phí trả nợ học phần tại phòng kế toán - văn phòng ITEC lầu 11

Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký sẽ được thông báo tại website Giáo vụ sau khi hết hạn đăng ký 3 ngày.

Nhắc nhở chung: Giáo vụ không giải quyết các trường hợp sinh viên không đăng ký trả nợ hoặc đóng học phí trả nợ trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: