CYCLE 8 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: INFS603 - NEEDS ANALYSIS AND ACQUISITION TRAINING PHÂN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 8 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  INFS603 - NEEDS ANALYSIS AND ACQUISITION TRAINING PHẦN 2

Giảng viên: Thầy Leo Hitchcock

Giờ học: 

8g00 - 12g00 thứ Hai 13/03/2017, phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 

13g00 - 16g00 thứ Hai 13/03/2017, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I (cập nhật ngày 14/02/2017)

13g00 - 16g00 thứ Ba 14/03/2017, phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I (cập nhật ngày 23/02/2017)

13g00 - 16g00 thứ Tư 15/03/2017, phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I (cập nhật ngày 23/02/2017)

Danh sách lớp

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: