CYCLE 7 - LỊCH TẬP TRUNG BÁO CÁO R&D PROJECT LẦN 3

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến các nhóm sinh viên Cycle 7 - R&D Project về lịch tập trung trình bày R&D Project lần 3 như sau:

Thời gian : 8g00 - 12g và 13g - 15g15 thứ Năm 12/01/2016, phòng 11F 

Nội dung: Báo cáo Proposal lần 3 (Mid Review)

Giảng viên đánh giá: Thầy Leo Hitchcock, Thầy Petteri Kaskenpalo, Thầy Lâm Quang Vũ

Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ các buổi báo cáo. 

Sinh viên vui lòng xem tại đây để biết kế hoạch báo cáo chi tiết. Lưu ý: đây chỉ là kế hoạch dự kiến, giờ trình bày của các nhóm có thể bắt đầu sớm hơn lịch đã sắp xếp (nếu có nhóm hoàn thành phần của mình sớm hơn dự kiến).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: