CYCLE 8 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: INFS603 - NEEDS ANALYSIS AND ACQUISITION TRAINING PHÂN 1


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 8 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  INFS603 - NEEDS ANALYSIS AND ACQUISITION TRAINING PHẦN 1

Giảng viên: Thầy Leo Hitchcock

Giờ học: 

8g00 - 12g00 thứ Hai 09/01/2017, phòng 11F

13g00-16g00 thứ Hai 09/01/2017, phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I (cập nhật 30/12/2017)

8g00 - 12g00 và 13g00 - 16g00 thứ Ba 10/01/2017, phòng 11F

8g00 - 12g00 và 13g00 - 16g00 thứ Tư 11/01/2017, phòng 11F

8g00 - 12g00 thứ Sáu 13/01/2017, phòng 11F

13g00 - 16g00 thứ Sáu 13/01/2017, phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I (cập nhật 30/12/2017)

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: