CYCLE 8 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES PHẦN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 8 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIESPHN 2

Giảng viên: Thầy Ajit Narayanan

Giờ học: 

9g00 - 12g00 thứ Hai 28/11/2016, phòng 11F

9g00 - 12g00 và 13g00 - 16g00 thứ Ba 29/11/2016, phòng 11F

9g00 - 12g00 thứ Tư 30/11/2016, phòng 11F

9g00 - 12g00 và 13g00 - 16g00 thứ Năm 01/12/2016, phòng 11F

9g00 - 12g00 thứ Sáu 2/12/2016, phòng 11F

Danh sách lớp tại đây.

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: