CYCLE 8 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES PHẦN 1


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 8 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIESPHN 1

Giảng viên: Thầy Stephen Thorpe

Giờ học: 

8g00 - 12g00 thứ Hai 17/10/2016, phòng 11F

8g00 - 12g00 và 13g00 - 17g00 thứ Ba 18/10/2016, phòng 11F

8g00 - 12g00 thứ Tư 19/10/2016, phòng 11F

8g00 - 12g00 và 13g00 - 17g00 thứ Năm 20/10/2016, phòng 11F

8g00 - 12g00 và 13g00 - 17g00 thứ Sáu 21/10/2016, phòng 11F

Danh sách lớp tại đây.

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: