CYCLE 7 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: 407920 - IT SERVICE MANAGEMENT PHẦN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 7 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  407920 - IT SERVICE MANAGEMENT PHẦN 2

Giảng viên: Thầy Indra Wijaya

Giờ học: 

  • 8g00 - 12g00 và 13g00 - 17g00 thứ Ba 04/10/2016, phòng 11F

  • 8g00 - 12g00 thứ Tư 05/10/2016, phòng 11E

    8g00 - 12g00 thứ Sáu 07/10/2016, phòng 11F

Danh sách lớp.

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: