CYCLE 8 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: COMP601 - IT SERVICE PROVISION PHẦN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 8 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần:  COMP601 - IT SERVICE PROVISION - PHN 2

Giảng viên: Thầy Petteri Kaskenpalo

Giờ học: 

  • 13g00 - 17g00 thứ Ba 01/11/2016, phòng 11F

    13g00 - 17g00 thứ Tư 02/11/2016, phòng 11G (mới cập nhật)

  • 13g00 - 17g00 thứ Năm 03/11/2016, phòng 11F

  • 8g00 - 12g00 thứ Sáu 04/11/2016, phòng 11F (mới cập nhật)

Danh sách lớp tại đây.

SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: