DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN LÀM R&D PROJECT CYCLE 7

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp AUT v/v tổ chức R&D Project cycle 7 như sau:

Thông tin lịch học tập trung lần 1 khởi động R&D Project của cycle 7 như sau:

Thời gian:

- 8g00 - 12g00 Thứ  Tư  07/09/2016, Phòng: 11F lầu 11
- 13g00 - 17g00 Thứ Năm 08/09/2016, Phòng: 11F lầu 1 

Người hướng dẫn: Thầy Lâm Quang Vũ và Thầy Petteri Kaskenpalo
 

Danh sách 25 sinh viên đủ điều kiện làm R&D Project cycle 7: Download 


Sinh viên được làm R&D Project phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Đạt 5 học phần: CS101 - Business Communication, CS301-Project Management, 406031-IT service Provision, 406928-Needs Analysis Acquision &Training, 406714-Information Sercurity Technologies
- Có chứng chỉ IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên.
- Đóng học phí đầy đủ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: