LỚP CYCLE 7 - LỊCH HỌC ONLINE HÀNG TUẦN HỌC PHẦN IT SERVICE MANAGEMENT

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cycle 7 lịch học online của học phần IT Service Management do Thầy Indra Wijaya phụ trách như sau:

Giờ học : 8h30-10h30 sáng thứ Ba hàng tuần bắt đầu từ 02/08/2016.

Phòng học: 11F

Trợ giảng : Thầy Phạm Dương Việt Quốc Hoàng

SV lưu ý phải đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: