LỚP CYCLE 7 - LỊCH TẬP TRUNG FORMAL QR R&D PROJECT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến nhóm sinh viên Cycle 7 - R&D Project về lịch tập trung trình bày Formal QR R&D Project như sau:

Thời gian : 8g - 11g45 và 13g15 - 15g30 thứ Năm 16/03/2017           

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, toà nhà I

Nội dung: Formal QR
Giảng viên đánh giá: Prof. Leo Hitchcock, Prof. Petter Kaskenpalo, ThS. Lâm Quang Vũ

Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ các buổi báo cáo. 

Sinh viên các nhóm vui lòng xem kế hoạch lịch báo cáo chi tiết tại đây 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: