TMA LAB tour cho sinh viên cử nhân

Ngày 5/3/2009 sinh viên cử nhân Chương trình liên kết Quốc tế khóa 1 và 2 tham gia chương trình Ngoại khóa tham quan và tìm hiểu thực tế tại Công ty phần mềm TMA, một trong những công ty hàng đầu Việt nam về gia công phần mềm.

Tại TMA, các sinh viên được các chuyên gia phần mềm giới thiệu về các qui trình gia công phần mềm của công ty cũng như tham quan các phòng LAB đang thực hiện các dự án tại nước ngoài.

Một số hình ảnh cho hoạt động này.