Lớp tập huấn giảng viên PSU

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Portland, từ ngày 29-30/08/2007, Giáo sư Barry Messer và Cô Amy Spring, Đại học Portland sẽ trình bày một chuyên đề về "Dạy và học liên kết với cộng đồng: Lồng ghép chương trình học tập và phục vụ cộng đồng vào giáo trình giảng dạy".

Cũng trong khoảng thời gian này, đoàn của ĐH Portland bao gồm GS Gil Latz, Phó Hiệu Trưởng phụ trách quan hệ quốc tế, GS Lindsay Desrochers  - Phó Hiệu Trưởng phụ trách tài chánh và tổ chức, GS Roy W. Korch - Phó Hiệu Trưởng phụ trách đào tạo, cùng một số GS Trưởng Khoa đã qua thăm làm việc với đối tác Intel tại Tp.HCM.