Chương trình workshop khóa I

Kính mời tất cả các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh tham gia buổi hội thảo giới thiệu về chương trình Cử nhân Việt - Mỹ, liên kết giữa Trường Khoa học Tự nhiên với Portland State University (Hoa Kỳ)

Hội thảo sẽ tổ chức tại: Trường Khoa học Tự nhiên - Trung Tâm ITEC.  

 

Thời gian: 9h ngày 08/09/2007

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM ITEC

Dãy I, phòng 81 - Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên

Tel: 8354266 - 8324467 (Ext: 803)

Hotline: 0903 748874