LỚP 17BSM -V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCESGiáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BSM về việc tạm nghỉ buổi học LT học phần SS231 - Statistics for Social Sciences vào ngày thứ Năm 23/05/2019 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Năm 20/06/2019

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: