LỚP 17BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN MKT340 - INTERNATIONAL MARKETING


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BSM về việc tạm nghỉ buổi học LT học phần MKT340 - International Marketing vào ngày thứ Hai 01/04/2019 và thứ Tư 03/04/2019 do giảng viên có việc bận.

Lịch học bù cập nhật ngày 04/04/2019 như sau:

Buổi bù 1 cho ngày nghỉ thứ Hai 18/03/2019
Thời gian: 8h - 11h40 thứ Bảy 06/04/2019
Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà TTTH

Buổi bù 1 cho ngày nghỉ thứ Hai 18/03/2019
Thời gian:13h - 16h40 thứ Sáu 12/04/2019
Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Buổi bù 3 cho ngày nghỉ thứ Hai 01/04/2019
Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 19/04/2019
Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà TTTH

Buổi bù 4 cho ngày nghỉ thứ Tư 03/04/2019 (Cập nhật thứ Sáu 19/04/2019)
Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 26/04/2019
Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: