Biên bản nhắc nhở V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chính khóa HK2 NH2018-2019

TPHCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Số: 01 – 2019 / ITEC - BBNN

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2 / NH2018-2019

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT ban hành kèm Quyết định số 65a-2017/ITEC-QĐHV kí ngày 29/09/2017;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2/2018-2019 như sau:

 

  1. 1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV
(ĐHKHTN)

HỌ VÀ TÊN

LỚP

1

1658007

NGUYỄN QUANG KHẢI

16BSM

 

 

  1. 2.Nếu đến hết ngày 06/04/2019, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì bộ phận Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi HK2/2018-2019.

Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 

  1. 3.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

                       KT. Giám đốc

                       Phó Giám đốc

 

 

   (Đã ký)

 

 

 

     TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: