LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN ACC101 - ACCOUNTING 1

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 18BSM về việc tạm nghỉ buổi học LT học phần ACC101 - Accounting 1: Financial Accounting vào ngày thứ Năm 16/05/2019 theo như thống nhất giữa Giảng viên và lớp.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Hai 17/06/2019 

Địa điểm:  phòng 11A, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: