LỚP 17BSM -LỊCH HỌC TĂNG CƯỜNG GIỜ LT HỌC PHẦN SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BSM về lịch học tăng cường ôn tập giờ LT học phần SS231 - Statistics for Social Sciences theo yêu cầu của Giảng viên như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Ba 02/07/2019

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: