Biên bản nhắc nhở v/v SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí IEEP khóa 1/ NH2019-2020


TPHCM, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Số:  01 – 2019 / ITEC – BBNN - KEUKA

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 1/ NH 2019-2020

 

 

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân KHQL KEUKA do Giám đốc Trung tâm ban hành ngày 29/09/2017;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP Khoá 1/ NH 2019-2020 như sau:

 1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV
(ĐHKHTN)

HỌ VÀ TÊN

CẤP ĐỘ

1

1758005

NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH

IELTS A

2

1758013

TRẦN QUANG MINH

IELTS A

3

1758011

TĂNG DU LINH

IELTS B

 

(Danh sách được sắp xếp theo Cấp độ Anh Văn)

2.Nếu đến hết ngày 31/10/2019, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng học chương trình chính khoá đối với các SV trên.

 3.Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 4.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

(Đã ký)

 

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: