LỚP 17BSM -LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN MGT353 - BUSINESS & GOVERNMENT RELATIONSGiáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BSM về lịch học bù giờ LT học phần MGT353 - Business & Government Relations cho buổi nghỉ thứ Tư 13/11/2019 và thứ Sáu 15/11/2019 theo yêu cầu của Giảng viên như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Bảy 26/10/2019 và thứ Bảy 09/11/2019. 

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Thứ Bảy 09/11/2019 cũng sẽ là buổi học cuối cùng của lớp trong học phần này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: