BIÊN BẢN NHẮC NHỞ V/V SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA HK1 NH2019-2020

TPHCM, ngày 06 tháng 09 năm 2019

Số: 06 – 2019 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1/2019-2020

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1/2019-2020 như sau:

 

  1. 1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV
(ĐHKHTN)

HỌ VÀ TÊN

Khóa

1

1558005

LÊ NGỌC HIỀN

15BSM

2

1558032

TRẦN THẢO ANH THƯ

15BSM

3

1658001

ĐÀO VŨ PHI ANH

16BSM

4

1658006

LÊ THANH HỒNG

16BSM

5

1658018

NGUYỄN THÁI SƠN

16BSM

6

1658019

HUỲNH NGUYỄN YẾN THANH

16BSM

7

1658021

NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG

16BSM

8

1758004

TRẦN THÁI VÂN ANH

17BSM

9

1758011

TĂNG DU LINH

17BSM

10

1758014

THIỀM LÊ TRÀ MINH

17BSM

11

1758018

NGUYỄN ĐÌNH ANH TUẤN

17BSM

12

1758030

NGUYỄN PHAN PHƯƠNG ANH

17BSM

13

1858004

TRẦN NGUYỄN KIM HOÀN

18BSM

14

1858013

LÊ VĂN NGUYÊN PHÚC

18BSM

15

1858023

TRẦN THỊ SEN

18BSM

 

 

(Danh sách được sắp xếp theo MSSV của từng khóa)

 

  1. 2.Nếu đến hết ngày 13/09/2019, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì bộ phận Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi Block 1-7-13-19, HK1/2019-2020.

Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 

  1. 3.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

(Đã ký)

 

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: