THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHQL ĐỢT 1 NĂM 2019


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý – chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế có tên trong danh sách làm lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 về việc tổ chức lễ tốt nghiệp như sau:

Lễ tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý năm 2019 sẽ được tổ chức như sau:

Thời gian: Thứ Bảy ngày 08/06/2019

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.

Download Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 1 năm 2019

Xem Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham dự lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2019. Link tại đây. (Giáo vụ sẽ gửi email thông báo nếu có cập nhật)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: