LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CMP120 - INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 18BSM về việc tạm nghỉ các buổi học môn CMP120 - Introduction to Computer Systems vào chiều thứ Ba 27/11, thứ Năm 29/11, thứ Ba 04/12 do giảng viên có lịch công việc trùng lắp.

Lịch học chi tiết của môn học như sau:

Buổi học đầu tiên được dời lại vào: 13h - 16h40 thứ Năm 06/12/2018, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 

Buổi 2: 13h - 16h40 thứ Ba 11/12

Buổi 3: 13h - 16h40 thứ Năm 13/12, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 

Buổi 4: 13h - 16h40 thứ  Ba 18/12, phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I

Buổi 5: 13h - 16h40 thứ Năm 20/12, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 

Buổi 6: 13h - 16h40 thứ Ba 25/12, phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I

Buổi 7: 13h - 16h40 thứ Năm 27/12, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 

Buổi 8 : 13h - 16h40 thứ Năm 03/01, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 

Buổi 9:  13h - 16h40 thứ Ba 08/01, phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I

Buổi 10: 13h - 16h40 thứ Năm 10/01, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 

Buổi 11: 8h - 11h40 thứ Bảy 12/01, phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I

Cám ơn các bạn sinh viên.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: