Biên bản nhắc nhở V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chính khóa

TPHCM, ngày 12 tháng 09 năm 2018

Số: 05-2018 / ITEC - KEUKA - BBNNCăn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân KHQL KEUKA do Giám đốc ban hành ngày 29/09/2017; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí như sau:

 

Danh sách sinh viên:

#

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1558017

NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG MINH

Học phí năm 4

2

1558019

CAO BỘI NGỌC

Học phí năm 4

3

1558020

NGUYỄN HỮU THANH NHẬT

Học phí năm 4

4

1558023

ĐẶNG HỒNG PHI

Học phí năm 4

5

1558036

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THY

Học phí năm 4

6

1658006

LÊ THANH HỒNG

Học phí HK1/2018-2019

7

1658015

VÕ NGỌC MỸ NGÂN

Học phí HK1/2018-2019

8

1658018

NGUYỄN THÁI SƠN

Học phí HK1/2018-2019

9

1658019

NGUYỄN HUỲNH YẾN THANH

Học phí HK1/2018-2019

10

1758003

NGUYỄN MINH ANH

Học phí HK1/2018-2019

11

1758006

ĐÀO NGUYÊN ĐOAN ANH

Học phí HK1/2018-2019

12

1758018

NGUYỄN ĐÌNH ANH TUẤN

Học phí HK1/2018-2019


(Danh sách gồm 12 SV)

 

Nếu đến hết ngày 21/09/2018, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định dừng tiến độ học tập chương trình chính khóa Năm học 2018/2019.


Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                            KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: