THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP TRẢ NỢ HÈ NH 2017-2018

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên về việc mở lớp trả nợ hè như sau:

Các học phần dự kiến mở:

1. ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3 TC)  

2. ENG110 - College English 1 (3TC)

3. ENG112 - College English 2 (3TC)

Thời gian học: trong 4 tuần, từ ngày 03/09/2018 đến hết 31/09/2018, mỗi tuần học 3 buổi

Điều kiện mở lớp: Tối thiểu 10 sinh viên đăng ký và đóng học phí đúng hạn cho mỗi môn.

Hình thức đăng ký: Đăng ký online tại đây trước ngày 14/08/2018

Hình thức đóng học phí: Đóng tiền mặt tại phòng kế toán lầu 11 trước 14/08/2018
Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

Việc xác nhận mở lớp sẽ thông báo vào ngày 15/08/2018.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: