V/v thay đổi giờ học LT BUS202 - Legal Environment of Business - thứ Bảy 25/08/2018

Theo yêu cầu của Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn v/v thay đổi giờ học LT học phần BUS202 - Legal Environment of Business vào thứ Bảy tuần này như sau: 

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Bảy 25/08/2018

Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: