LỚP 16BSM - V/V DỜI TUẦN BẮT ĐẦU HỌC PHẦN PHL115 - ETHICS

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 16BSM về việc tạm nghỉ buổi học LT học phần PHL115 - Ethics vào ngày thứ Sáu 30/11/2018 do giáo viên có lịch bận đột xuất.

Buổi học đầu tiên của môn học sẽ được dời lại vào thứ Hai 03/12/2018.
Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian:  13h - 16h40 thứ Hai 07/01/2019

Địa điểm:  phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Lớp sẽ thi cuối kỳ học phần vào thứ Sáu 11/01/2019.

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: